Kozmetik Boy Uzatma

kozmetik boy uzatma

Boy uzatma ameliyatını isteyen kişilerin çoğu vücut görünümlerinden memnun değildir.
Vücut imgesi kendimizi algılama şeklimizdir. Boyumuzun uzun veya kısa olması kaç cm
boyumuz olduğu ile ilgili olduğu gibi, gövde ve bacak oranımıza göre kendimizi nasıl
algıladığımızla da ilgilidir.
Toplumdaki boy uzunluğunun dağılımına bakarak toplumun ortalama boyunu, kimlerin
topluma göre daha uzun ve daha kısa olduğunu değerlendirebiliriz. Yapılan çalışmalarda
erkeklerde ortalama boy 173 cm ve kadınlarda 163 cm dir. Normal boy alt sınırı ise
erkeklerde 166 cm ve kadınlarda 153 cm dir. Bu boyların altı kısa boy olarak kabul edilir.
Ama asıl önemli olan kişinin kendisini nasıl algıladığıdır.
Boy uzatma ameliyat teknikleri
Ekstremite uzatma “distraksiyon osteogenesiz” (kemikte oluşturulan kontrollü kırığın iyileşme
döneminde oluşan yumuşak kemik dokusu (kalus) günde 1 mm germe yöntemiyle uzatılması
ve uzatma tamamlandıktan sonra normal kemik dokusunun oluşması) yöntemiyle
yapılmaktadır. Kalus dokusunun gerilmesi için önceleri ekstrenal fiksatörler kullanılmaktaydı.
Komplikasyonları azaltmak için kemik içine yerleştirilen çivi üzerinden uzatma yöntemi (LON)
geliştirildi. Günümüzde tamamen kemik içine yerleştirilen uzayabilen çiviler ile ekstremite
uzatılması daha konforlu yapılabilmektedir.
Uzatma yöntemleri
Ekstremite uzatılmasında 3 evre vardır. Birinci evre ameliyattan sonraki 5-7 gündür. Bu
sürede kırılan kemikte yumuşak kaynama dokusu oluşması beklenir. İkinci evre uzama
evresidir. Uzama günde 1mm olarak yapılır. 3. Evre ise uzama tamamlandıktan sonra
kemiğin oluşması evresidir. Yapılan çalışmalarda 1 cm uzamada kemik oluşması için ortama
1.12 (0.87-1.71) ay gerekmektedir. Örneğin femurda (uyluk kemiği) 5 cm uzatma ve kemiğin
oluşması için ortalama 5-6 ay gibi bir süreye ihtiyaç duyulur. Bu prensiplere göre kemiği
uzatacak yöntemler vardır. İlk zamanlarda İlizarov eksteınal fiksatör ile uzatma yapılmakta
idi. Hastanın bacağında eksternal fiksatörlerin daha az kalması için yöntemler geliştirildi.
Bunlardan birincisi kombine dediğimiz sistemdir. Kombine sistemde kemiğin medüllası
(kemik içindeki boşluk) içine normal kırıklarda kullanılan intramedüller çivi yerleştirilir. Çivinin
bir tarafı kilitlenir. Bacak dışında uzatmayı yapabilmek için tek taraflı eksternal fiksatör
yerleştirilir. Yerleştirilen fiksatör ile uzatmanın nasıl yapılacağı hastaya öğretilir. Hasta günde
4 kez 0,25mm olacak şekilde bacağını uzatır. Bacağın uzaması tamamlandıktan sonra
ameliyathane koşullarında kemik içine yerleştirilen çivinin alt kısmına vidalar takılarak
kilitlenir ve eksternal fiksatörler çıkarılır. Kemik oluşuncaya kadar yükü kemik içindeki çivi
taşır.
İkinci yöntem olarak uzayabilen çiviler geliştirildi. Bu çiviler iç içe geçmiş iki tüpten ve çivinin
uzamasını sağlayacak mekanizmalardan oluşmaktadır. İlk çivilerde mekanik olarak hasta
belli egzersizler yaparak uzamaktaydı. Sonrasında çivinin içine yerleştirilen elektrik motoru ile
çalışan çivi üretildi. Bu çivilerden sonra manyetik çiviler geliştirildi. Bu çivi kullanıldığında
hastanın tam yükünü taşıyamadığından uzatma esnasında ve kemik oluşuncaya kadar
hastanın bacağına yük vermemesi gerekmektedir. Son olarak yine aynı firmanın çıkardığı
Stryde isimli çivi güçlendirilmiş çelikten yapıldığından bacakların yük taşımasına izin
vermektedir. Bu çivilerle hastaların iyileşme süreci daha kısa olmaktadır.
Gelecek hafta köşemizde kemik erimesi (osteoporoz) konusuna değineceğiz. Sağlıklı bir
yaşam dileğiyle….

Categories : Uncategorized

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir